May TB ako. Paano na? At iba pang mga tanong tungkol sa TB sa panahon ng COVID-19.

  • Ano ang COVID-19?
  • Paano nakakahawa ang COVID-19?
  • Ano ang pagkakaiba ng COVID-19 sa TB?
Download File
 

Access our Resources

IEC Materials, Webinars, Updates

Let's talk about TB

#TBFreePH Forum