Ikaw man ay maysakit na tuberkulosis o TB, hindi ka nag-iisa. Mahigit isang milyong Pilipino ang tinatayang may sakit nito, ngunit karamihan ay maaring hindi o alam nang mayroon sila nito. Ikaw ay makatutulong sa pandaigdigang kampanyang tuluyang masugpo ang TB sa taong 20301 sa pamamagitan ng Mandatory TB Notification.

Download File
 

Access our Resources

IEC Materials, Webinars, Updates

Let's talk about TB

#TBFreePH Forum